Nabízím pomoc, provázení a podporu v těchto oblastech

  • cítíte nespokojenost v partnerském vztahu, v rodinném životě - komunikační problémy mezi členy rodiny, mezi dospělými, ve vztahu k dětem, řešení partnerské krize, obrana před manipulacemi a zneužíváním, vyvázání se z rizikových vztahů, problémy týkající se nevěry, žárlivosti, negativní následky rozchodu, rozvodu, zpracování dopadu těchto událostí, zlepšení vztahů se členy původní rodiny (rodiče, sourozenci)
  • zažíváte nepříjemné pocity - strach, úzkost, paniku, smutek, hněv, vyčerpanost, méněcennost, vinu a chcete jim lépe porozumět, zmírnit je nebo se jich zbavit
  • zažíváte velký stres a chcete se naučit ho lépe zvládat - práce s příčinami stresu (neschopnost odmítat, perfekcionismus, prokrastinace), ale i mírnění dopadů nadměrného stresu (relaxace, práce s dechem, práce s tělem)
  • hledáte pomoc při zvládání náročné životní situace nebo krize - ztratili jste někoho blízkého, zažili jste trauma, vyrovnáváte se s následky závažné nemoci své nebo svých blízkých, tíží vás ztráta zaměstnání, obtížně zvládáte mateřství či příchod nového člena do rodiny, odchod dospělých dětí z rodiny apod.
  • ve Vašem životě se opakují situace, které řešíte způsobem, který Vám nevyhovuje - chtěli byste se zachovat jinak, komunikovat s partnerem, dětmi, okolím s větším porozuměním než dosud, ale nedaří se vám to; chcete přijít na to, co stojí v cestě jiným způsobům jednání, chování
  • chcete lépe poznat sami sebe, hledáte své vnitřní zdroje a možnosti pro další růst - posílení a podpora rozvoje sebedůvěry a sebepoznání, zlepšení sebeprosazení, zvyšování zodpovědnosti za sebe a své životní volby, zlepšení komunikace a vztahů    s druhými lidmi  
  • chcete zlepšit své napjaté vztahy či komunikační problémy  s  nadřízenými/podřízenými na pracovišti
  • jste žena a vyrovnáváte se s nejistotou okolo důležitých ženských otázek - otěhotnění, porodu (včetně poporodních traumat), péče o dítě/děti, zvládání nové role v určité fázi rodinného života, přechodu, odchod dětí z rodiny
  • jste závislý/á na alkoholu, nelegálních drogách nebo gamblingu a chcete to změnit - poradenství, psychoterapie závislých a následná péče při doléčování po ukončení ústavní léčby
  • někdo z Vašich blízkých je závislý a Vy si potřebujete ujasnit a získat podrobné informace, jaké možnosti v této situaci máte.