Poradenství

Je vhodné pro toho, kdo se potřebuje v náročné životní situaci rychle zorientovat, získat větší nadhled a podívat se na možnosti dalšího řešení. Nezabývá se většinou hlubokými příčinami problémů.

Poradenství nabízí nezávislý pohled na možnosti, které v této situaci máte a informace, na základě kterých se můžete lépe rozhodnout pro další postup. Základní orientace v problému, zpětná vazba, informace o možnostech řešení, podpora, nasměrování - to můžete od poradenství čekat. Poradenství se od psychoterapie liší zejména aktivnějším přístupem terapeuta, který může poskytnout klientovi podporu a ujištění, že na problém není sám a existuje nějaké vhodné řešení pro to, s čím přichází.

Každý člověk je však odborníkem na svůj život a každý životní příběh je jedinečný. Nejlépe přijmete takové řešení, na které si přijdete sami a které bude v souladu s Vaším vnitřním nastavením. A právě k tomu by Vás měl terapeut dovést.

Poradenství bývá zpravidla krátkodobé (1- 5 sezení).