Klientka se zakázkou na růstovou práci a provázení v období rizikového těhotenství

"S paní terapeutkou Olgou Bukovjanovou jsem se seznámila v roce 2013, a to díky psychoterapeutickému výcviku, jehož jsem byla frekventantkou a jehož nedílnou součástí bylo absolvování sebezkušenosti v individuální terapii. Terapeutů, u nichž bylo možno zažít sebezkušenost bylo více, ale mě na první pohled zaujala svým milým a přirozeně otevřeným projevem právě Olga B.

Před prvním sezením jsem neměla úplně jasnou představu o tom, jak a co bychom měli řešit, jelikož jsem nepociťovala žádný palčivý problém, ale posléze jsem si uvědomila, že mám spoustu nevyslovených a nezodpovězených otázek, se kterými bych si měla umět, jako budoucí terapeut, poradit.

Následovalo 10 společných, terapeutických sezení během 9 měsíců, kdy jsme společně pracovaly na pojmenování a mnohdy i zodpovězení otázek týkajících se mé minulosti, dětství, ale také, a to zejména, aktuálních záležitostech, které pro mne byly často stresující a náročné. Zvláště důležitým momentem v terapii pro mne byla transformace (přeměna) mého velice podstatného rodinného pravidla, a také to, když jsem mohla společně s terapeutkou sdílet své těhotenství a radosti i strasti     s ním spojené. Obzvláště důležitá pro mne byla její podpora v období, kdy nám vycházely špatné screeningové testy, měla jsem podstupovat genetická vyšetření a amniocentézu a řešila jsem otázky rizika možného poškození miminka a následného rozhodování. Tehdy byla Olga B. jednou z mála osob, se kterou jsem mohla otevřeně hovořit o svých pocitech, obavách a úzkostech. Vše naštěstí dopadlo dobře a já mohla, s Olgou B., řešit i sdílet témata kolem porodu a změn v rodině po narození dalšího člena.

Při setkáních jsme měla z terapeutky pocit vstřícnosti, vnímavosti a přijetí mne, jako člověka, se vším, co ke mně patří... a přestože jsem občas prožívala momenty, kdy jsem se neubránila slzám, na konci sezení následovalo uvolnění a otevření dalších možností řešení. A i když jsem nyní sama terapeutkou a pracuji s klienty, ve chvíli, kdy se mi vynoří nějaké důležité téma a pocítím potřebu tzv. "individuálu", bude Olga B. jedna z prvních, na koho si vzpomenu a obrátím se na ni."

Dita, 32let