Osobní růst

Psychoterapie nepomáhá jen lidem, kteří "mají problém" nebo "jsou nemocní". Je vhodná pro všechny, kteří chtějí lépe porozumět sami sobě, žít v rovnováze, rozvinout svůj potenciál, žít svůj život vědoměji, nalézt své vnitřní zdroje a možnosti pro další růst.

S klienty, kteří se chtějí více poznat, mapuji jednotlivé oblasti jejich života. Zaměřujeme se na to, co dobře funguje - a to posilujeme. V těch oblastech, kde klient stagnuje nebo se necítí dobře, hledáme možnosti ke změně.

Na čem s klienty nejčastěji pracuji v oblasti rozvoje osobnosti:

  • podpora sebeúcty a osobního růstu
  • sebeprosazení
  • mapování zdrojů, které má klient k dispozici a jejich vědomé užívání
  • práce na transformaci starých pravidel, které už dobře neslouží
  • nalézání nových talentů a jejich využití ve svém osobním životě, mezilidských vztazích i v práci
  • podpora k odstranění nadměrné kritičnosti a zvýšení sebepřijetí
  • otázky po smyslu životaNikdo nejsme dokonalý, ale každý po něčem toužíme. V bezpečném prostředí pomáhám klientům najít jejich skryté touhy, přání a to, jak je naplnit v každodenním životě tady a teď (ne až někde a někdy...). 

Vydat se na cestu sebepoznání vyžaduje odvahu. Odvahu utkat se se svými stíny a draky. Někdy je tím impulsem nespokojenost s dosavadním životem, určitá frustrace. Někdy je to vnější událost, která člověka zasáhne v jeho komfortní zóně a postaví ho před nutnost změny. Řada klientů přichází do terapie s tím, že potřebují změnu, ale nevědí, jak by měla vypadat. Racionálně vědí, nebo alespoň tuší, co by měli dělat. Přečetli si mnoho knih, článků i různých diskusí na internetu na téma vztahy a osobní rozvoj. Přesto jim tyto "rady" nepomáhají. Psychoterapie však není o zaručených radách.

Důležitá je odvaha hledat, ptát se, snažit se porozumět svým zaběhaným vzorcům chování. Mnoho klientů chce více rozumět sobě i svým vztahům právě proto, aby mohli svůj život utvářet více vědomě a tvořivě, aby více naslouchali svým skrytým touhám a byli v pevnějším a vědomějším spojení se svou sebeúctou. To je cesta osobního rozvoje, na kterou se můžeme spolu vydat.