Psychotetapie - párová, rodinná


Párová a rodinná psychoterapie

Párová a rodinná terapie nabízí profesionální pomoc při hledání toho, jak posílit vzájemné vztahy a komunikaci v páru či rodině tak, aby byly fungující a podporující jednotlivé členy.


Jak probíhá párová/rodinná terapie:

Mnoho klientů, kteří přicházejí do párové či rodinné terapie, očekává ode mne rady a přesné návody k (vy)řešení své situace. V tom případě Vás asi zklamu. Mám zkušenost, že "dobré rady" příliš nefungují, pokud si na ně nepřijdete sami.

Pracuji jako průvodce, který umožní každému z rodiny/páru podívat se z nového místa na to, jaké je v tomto systému jeho postavení, uvědomit si, co sami potřebují a jak se jim to daří naplňovat. Společně hledáme možnosti odstranění neřešených chyb (např. v komunikaci - verbální i neverbální), stereotypů a nefunkčních rodinných pravidel. Snažíme se o utváření dohod a pravidel nových, lépe sloužících všem členům rodiny. V rámci terapie dávám prostor tomu, aby mohly bezpečně zaznít shodné i odlišné verze toho, jak oba partneři vnímají svůj společný život. Nabízím prostředí, díky kterému budete moci nahlédnout názor partnera z nového úhlu pohledu.

Pomáhám klientům naučit se, jak zvládat náročné situace v partnerství/rodině nezraňujícím způsobem. Díváme se, jak se vzájemně podporovat a těšit spolu. Jak pomoci dětem v jejich osobním růstu. Hledáme, možnosti jak sladit svůj osobní život s životem rodinným a pracovním. Objevujeme společně, co v rodinách/párech funguje, a to posilujeme. O tom, co nefunguje, diskutujeme a hledáme možnosti změny.Rodina v rozvodové situaci

Někdy partneři přicházejí do terapie až ve chvíli, když se jim vztah rozpadá, nebo kdy jeden z páru uvažuje o rozchodu. V těchto situacích hledáme nejlepší možné řešení - tedy jak se rozejít s co nejmenšími negativními dopady na všechny zúčastněné. Učíme se, jak situaci zpracovat ne jako problém, ale jako novou výzvu.

S rodinami v rozvodové situaci pracuji zejména s ohledem na jejich nejzranitelnější členy, tedy děti. Rozvod či rozchod rodičů může být pro děti traumatizující zkušenost v každém věku. Jaký reálný dopad bude mít tato zásadní změna na život dítěte, je hlavně na rodičích. Mluvíme spolu mimo jiné o vhodné formě porozvodové péče, o výhodách a nevýhodách jednotlivých možností. Především však o tom, co každý z páru může udělat pro to, aby dopady rozvodu na jednotlivé členy rozpadající se rodiny byly co nejmenší.


S čím se na mne nejčastěji obracejí klienti vstupující do párové/rodinné terapie:

 • hádky, opakovaná nedorozumění ve vzájemné komunikaci
 • odlišné představy jednotlivých členů o podstatných věcech týkající se např. výchovy dětí, trávení volného času, rozdělení rolí v domácnosti, nakládání s financemi aj.
 • nevěra partnera
 • souběžný partnerský a milenecký vztah a nemožnost se rozhodnout, ve kterém vztahu setrvat
 • žárlivost
 • nadměrná konzumace alkoholu (drog, hraní na automatech) partnera a její negativní dopady na rodinný/partnerský život
 • týraní (fyzické, psychické) ze strany partnera
 • odcizení ve vztahu
 • výchovné problémy s dětmi, specifika soužití s dětmi s poruchami učení, osobnosti
 • sexuální problémy
 • rozvod, rozchod
 • nalezení vhodné porozvodové péči o dítě
 • navázání/zlepšení komunikace s dětmi nového partnera aj.


Pro párovou či rodinnou terapii je nezbytné, aby všichni zúčastnění měli vůli o svých problémech mluvit a pracovat na změně. Pokud řešíte párové (rodinné) problémy, avšak Váš partner nemá zájem přijít, tehdy Vám může být prospěšná individuální terapie k ujasnění si vašeho postoje a nalezení možností, jak ve vztahu dál.


Co od párové terapie nelze čekat:

 • rozhodnutí terapeuta o tom, na čí straně je vina či pravda
 • přinucení, aby se partner začal chovat tak, jak chcete
 • vyřešení problému bez vlastní aktivity
 • záchranu vztahu za každou cenu
 • prosazení zájmu jednoho z partnerů na úkor toho druhého
 • vyřešení osobních problémů jednoho z páru

Dvacet přání dětí rozvedených rodičů

Přečtěte si na závěr rady, které by mohlo dát bezbranné dítě svým rozvádějícím se rodičům, pokud by se ho ptali na jeho názor a zajímali se o jeho prožívání.

Milá maminko a tatínku!

 • Nikdy nezapomeňte, že jsem dítě vás obou. Druhého rodiče potřebuji úplně stejně.
 • Neptejte se mě, koho mám radši. Mám vás stejně rád. Neočerňujte přede mnou toho druhého, bolí mě to.
 • Pomozte mi být v kontaktu s tím rodičem, se kterým netrávím většinu času. Vytočte mi jeho telefon nebo mi pomozte připravit či koupit pro něj k Vánocům či k narozeninám hezký dárek.
 • Mluvte spolu jako dospělí lidé. Nepoužívejte mě jako poslíčka mezi vámi, a už vůbec ne se zprávami, které toho druhého zarmoutí nebo rozčílí.
 • Nebuďte smutní, když odcházím k druhému rodiči. Nejraději bych byl stále s vámi oběma. Ale nemůžu se roztrhnout na dva kusy jenom proto, že vy jste roztrhli naši rodinu.
 • Neplánujte mi nikdy nic na dobu, kdy mám být s druhým rodičem. Část mého času patří mamince, část tatínkovi.
 • Nebuďte zklamaní ani se nezlobte, když se vám nehlásím v době, kdy jsem s druhým rodičem. Mám teď dva domovy a musím je dobře oddělovat, jinak bych se ve svém životě už vůbec nevyznal.
 • Nepředávejte si mě u dveří druhého rodiče jako balík. Pozvěte toho druhého na chvíli dále a promluvte si o tom, jak byste mohli zlepšit můj nelehký život. Když si mě předáváte, jsou to kratičké chvilky, kdy vás mám oba. Neničte je tím, že se ignorujete nebo hádáte.
 • Když se doopravdy nemůžete ani vidět, předávejte si mě ve škole ve školce nebo u přátel.
 • Nehádejte se přede mnou. Buďte ke mně alespoň tak zdvořilí, jako jste k ostatním lidem a jak to vyžadujete také ode mě.
 • Nevyprávějte mi věci, kterým ještě nemohu rozumět.
 • Dovolte mi přivést si k vám své kamarády. Chci, aby poznali moji maminku a mého tatínka    a viděli, jak jsou oba skvělí.
 • Dohodněte se férově o penězích. Nechci, aby jeden z vás měl peněz moc a druhý málo. Ať se vám oběma daří stejně dobře.
 • Nesoutěžte o to, kdo mě více rozmazlí. Tolik čokolády bych totiž nikdy nemohl sníst, jak moc vás mám oba rád.
 • Důležitější než peníze je čas. Ze skvělé společné hry se raduji mnohem více než z nové hračky.
 • Není nutné stále podnikat nějaké akce a zažívat něco nového. Nejhezčí pro mě je, když jsme veselí, hrajeme si a máme i trochu klidu.
 • Nechte v mém životě co nejvíce věcí tak, jak byly před vaším rozchodem.
 • Buďte hodní na babičku a dědečka z druhé strany, i když při rozvodu stáli více u svého dítěte. Stáli byste při mně také, kdyby se mi vedlo špatně. Nechci ztratit ještě své prarodiče.
 • Buďte féroví k novému partnerovi, kterého si ten druhý našel nebo najde. S ním musím také vycházet.
 • Buďte optimističtí. Svoje manželství jste nezvládli, tak zkuste alespoň dobře zvládnout čas poté.

Zdroj: časopis Děti a my, číslo 9/2011, převzato z materiálů německé pracovní skupiny Cochemer Praxis, www.ak-cochem.de.