Psychoterapie - závislosti

PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE PRO LIDI SE ZÁVISLOSTÍ NA ALKOHOLU, JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH, PRO PATOLOGICKÉ HRÁČE (GAMBLING) A PRO JEJICH BLÍZKÉ

Závislost může potkat každého z nás. Lidi se závislostí neodsuzuji, ani nehodnotím. Mám respekt ke každému, kdo se rozhodne svou situaci s alkoholem, drogami nebo s patologickým hráčstvím (gambling) řešit. Věřím, že změna je možná. První krok k překonání obtíží je vždy náročný. V oblasti závislostí zvláště. Přiznat si, že jsem závislý/á, to chce hodně odvahy. Pokud závislý/á jste, přeji Vám, abyste našel/našla odvahu svůj problém řešit.

Se závislými jsem v minulosti pracovala individuálně (poradenství a psychoterapie pro závislé a jejich rodinné příslušníky) i skupinově (doléčovací skupina pro abstinující alkoholiky po ústavní léčbě) v nestátní neziskové organizaci. Mohu Vám proto nabídnout své dlouholeté zkušenosti z této oblasti.

Překonat závislost chce odhodlání a trpělivost. Neslibuji Vám rychlá řešení, ale nabízím dlouholeté zkušenosti, důslednost a podporu v rozhodnutí o změně. Čím dříve závislý člověk vyhledá pomoc, tím větší je šance na dlouhodobou abstinenci. Přesto jsou situace, kdy je vhodná nejprve ústavní léčba, příp. pobyt v terapeutické komunitě.

S mladými od 16ti do 18ti let pracuji jen po vzájemné dohodě s mladistvým a se souhlasem rodičů a v jejich součinnosti. V tomto případě počítejte minimálně s jedním sezením s celou rodinou.

Nenahrazuji péči lékařů a klinických psychologů, proto nepracuji s akutně intoxikovanými závislými - v tomto případě je nutný nejprve detoxifikační pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení.


S čím se na mne můžete obrátit:

 • chcete si ujasnit, jak to s pitím/hraním/drogami máte
 • cítíte, že Vám konzumace alkoholu začíná přerůstat přes únosnou mez
 • své hraní a/nebo sázení (automaty, internetové sázky) vnímáte jako problém
 • experimentujete nebo pravidelně užíváte drogy a chcete s užíváním přestat
 • už jste s nadměrným pitím alkoholu, hraním či užíváním nelegálních drog pokoušel/a přestat a nedaří se Vám to
 • jste závislý/á na alkoholu a chcete to změnit
 • hraní, alkohol nebo jiné drogy Vám ničí vztahy (partnerské, rodinné, pracovní, širší sociální...) a okolí Vám dává najevo, že byste s tím měl/a začít něco dělat
 • v práci Vám pohrozili, že jestli s alkoholem (hraním, drogami) neskončíte, přijdete o ni
 • v důsledku hraní/pití alkoholu/užívání drog se potýkáte s dluhy, případně Vám hrozí exekuce
 • hledáte alternativu k ústavní léčbě
 • někdo z Vašich blízkých má problém s nadměrným užíváním či závislostí na alkoholu, nelegálních drogách či hraní a Vy si s tím nevíte rady, potřebujete informace, podporu
 • vyrůstali jste v rodině, kde rodiče nadměrně pili alkohol/ užívali drogy/hráli na automatech a tyto zážitky z dětství Vám stále zasahují do současného života, i když už jste dospělí

V oblasti závislostí a závislostního chování poskytuji:

 • poradenství pro lidi ohrožené závislostí i pro ty, kteří se již závislými stali a chtějí se svým závislostním chováním skončit
 • poradenství pro rodinné příslušníky ohrožených závislostí/závislých a osoby blízké
 • informace o možnostech léčby včetně léčby ústavní a doléčování (také kontakty na zdravotnická a sociální zařízení zabývající se léčbou závislostí)
 • psychoterapii pro závislé (včetně krizové intervence související s relapsem či recidivou)
 • podporu a doléčování po ukončení ústavní léčby závislostí
 • psychoterapii pro rodinné příslušníky a blízké s cílem pomoci překonat obtížné životní období spojené se závislostí partnera/blízkého člověka
 • psychoterapii pro dospělé děti alkoholiků/závislých na drogách/gamblerů

Poradenství je vhodné pro základní zorientování se v problematice, získání informací o možnostech a způsobech léčby (ambulantní, ústavní, doléčování..). Psychoterapie pak pro ty, kteří chtějí se svou závislostí něco dělat, ale také pro rodinné příslušníky závislých.

Pokud jste závislý/á a chcete změnu, počítejte s delší intenzivnější prací na sobě. Předpokladem je pravidelné docházení na terapii minimálně po dobu dvou až tří měsíců ve frekvenci 1x týdně a následně další 3 měsíce 1x za 14 dnů. Práce na zvládání závislosti nezaměřuji jen na samotnou podporu a motivaci ke změně dosavadního životního stylu a snahu o znovu zapojení do běžného života bez návykové látky/hraní, ale především na pochopení a změnu příčin, které Vás k závislostnímu chování vedly.

V terapii se věnujeme mj. tomu, jak se klient vyrovnává se svým vnitřním prožíváním a jak zachází se svými pocity, nesplněnými očekáváními a jaké má představy o svém dalším životě. Důležitý je také kontext celé rodiny, ze které závislý člověk pochází. Mapujeme, jaké vztahy má se svým okolím nyní a jak by je chtěl mít do budoucna. Součástí práce je také praktický nácvik zvládání zátěžových situací bez alkoholu/drog/hraní, nácvik zvládání bažení (craving), sestavení krizového plánu pro případ relapsu, nácvik relaxačních technik a další.