Jak probíhá první sezení?

První konzultaci předchází Vaše objednání do poradny. Pro objednání jsem schopna nabídnout Vám objednací doby zpravidla do 14 dnů v dopoledních i odpoledních hodinách.

Vaše sdělení považuji za důvěrná, jsem vázána mlčenlivostí. Výjimkou jsou situace, kdy by klient bezprostředně ohrožoval na životě sám sebe nebo druhé a dále situace podléhající obecné oznamovací povinnosti vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů). Pracuji s respektem a pochopením pro Vaše problémy a situaci, ve které se nacházíte. Samozřejmostí je diskrétnost poskytovaných služeb. Z našich setkání nemáte záznam ve zdravotnické dokumentaci.

Na začátku sezení se zpravidla díváme na Vaše očekávání a potřeby. Někdy již jen možnost problém sdělit přináší úlevu. Mapujeme Vaši situaci a domlouváme se společně na cíli, kterého chcete dosáhnout. Ujasňujeme si, kam by měla naše práce směřovat, co od ní očekáváte. S takto stanoveným cílem bude naše práce mnohem efektivnější. To ale neznamená, že by se v průběhu dalších sezení nemohly Vaše představy a cíle měnit. Jsem průvodcem, pomáhám Vám podívat se na to, s čím přicházíte, z různých úhlů. Konečné rozhodnutí, jak situaci řešit, však bude na Vás.

Sám/sama se rozhodnete, zda Vám tento způsob práce vyhovuje a ujasníme si, jak často se budeme scházet. Při akutních problémech je obvyklé docházení v intervalech 1x týdně či 1x za 14 dní. Při zlepšení Vašeho stavu a ukončování psychoterapie intervaly zpravidla prodlužujeme.

Pokud budete potřebovat pomoc jiných odborníků, mohu Vám na ně dát kontakt (psychiatři, kliničtí psychologové, adiktologické služby v regionu). V případě potřeby poskytuji také základní poradenství v sociální oblasti a kontakt na návazné sociální služby.