"I cesta může být cíl..." 


Jsem tvořivá žena, člověk na cestě životem, terapeutka, spokojená manželka a máma tří jedinečných dětí. Žena hledající rovnováhu mezi svým osobním životem, rodinou a profesí terapeutky. Všechny své role mám ráda a navzájem se doplňují. Ne vždy tomu bylo tak. Dnes jsem ráda za to, kde jsem, s kým jsem, i za to, čím jsem si v životě prošla a za lidi, kteří mě ovlivnili.

Stále jsem na cestě učení. Mám porozumění pro ty, kteří se ve svém životě potřebují zastavit a nabrat nový vítr do plachet. Z vlastní zkušenosti vím, že psychoterapie je o možnosti změny. Malé i větší. Záleží na každém z nás, zda jsme na ni připraveni. Snažím se integrovat vlastní zkušenost s tím, co se učím. Teorie jsou důležité, ale bytostí jsem praktik. 

Odpočívám a čerpám novou energii při toulání po horách, józe, tanci, ručním tvoření všeho možného, s dobrou knížkou a hrnkem teplého čaje po ruce.

Poradensky pracuji s dospělými a dospívajícími (s přestávkami okolo narození dětí) celý svůj profesní život - tj. posledních devatenáct let, psychoterapeuticky posledních jedenáct let. A práce s klienty mne stále baví a naplňuje :-)


Z mé praxe

K práci s lidmi v různých nelehkých situacích jsem se dostala skrze studium sociální politiky a sociální práce na Slezské univerzitě v Opavě a posléze na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (rigorózní zkouška v r. 2002).

V minulosti jsem pracovala v oblasti poradenství jako sociální pracovník v kariérním poradenství a probační pracovník v několika státních i neziskových organizacích. Jako dobrovolník jsem během studia VŠ spolupořádala zážitkové akce pro mladé lidi pod hlavičkou neziskové organizace Hnutí Brontosaurus. Dva roky jsem byla pedagogem odborných předmětů v distančním studiu na střední škole. To vše byly výborné zkušenosti, které mě nasměřovaly k rozhodnutí pracovat s lidmi hlouběji jako terapeut.

Komplexní terapeutické vzdělání jsem získala ve čtyřletém psychoterapeutickém výcviku v systemické transformační terapii podle V. Satirové a v řadě dalších, krátkodobých i střednědobých vzdělávacích programů zaměřených na práci s lidmi.

Jako terapeut jsem se v minulosti věnovala mj. lidem se závislostí na alkoholu, nelegálních drogách, gamblerům a jejich rodinám v ambulantním sociálním zařízení. Dva roky jsem vedla jako terapeut doléčovací psychoterapeutickou skupinu pro abstinující alkoholiky v neziskové organizaci Modrý kříž v ČR.

V psychoterapeutickém výcviku v systemické transformační terapii MOVISA V. jsem byla lektorkou pro individuální sebezkušenost frekventantů výcviku. V psychoterapeutickém výcviku MOVISA VII. jsem byla asistentkou lektorského týmu. V současné době se opět jako asistent lektorů podílím na vzdělávání budoucích terapeutů v rámci psychoterapeutického výcviku MALENOVICE I.

Posledních devět let pracuji samostatně jako terapeutka ve své soukromé praxi ve Frýdku-Místku. Pracuji převážně s dospělými klienty s širokým spektrem osobnostních, vztahových  a vývojových obtíží; také s klienty se závislostí (převážně na alkoholu) a jejich rodinnými příslušníky. Provázím terapeuticky také stále více žen v období okolo těhotenství, po porodu a v době adaptace na nové životní role. 

Nepracuji s dětmi.

Lektoruji seberozvojové programy pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Doprovázím také psychiatrické pacienty a poskytuji krizové intervence v psychiatrické ambulanci v Místku.


  Vzdělání v psychoterapii:

 • 2009 - 2012 - komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické transformační terapii podle Virginie Satirové - MOVISA III (690h) - akreditován pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP a Českou psychiatrickou společností ČLS JEP, IPVZ Praha.

Další kratší kurzy:

 • 2023 - Růstová komunita, lektoři S. E. Buckbee, M.A.ED, M. F. Dupont, M.A. z USA
 • 2022 - Transformace viny a studu v pískovišti pomoci přístupu "Neurověda a satirovská sandray terapie" (Neuroscience and Satir in the Sand Tray) lektorka Dr. Madeleine De Little 
 • 2019 - Úvod do neurovědy a satirovského přístupu v Sand Tray terapii, lektorka Dr. Madeleine De Little
 • 2015 a 2016 - semináře Možnosti využití Mandaly jako terapeutického nástroje v psychoterapii I. a II., lektoři S. E. Buckbee, M.A.ED, M. F. Dupont, M.A. z USA
 • 2014 - seminář Proces psychoterapie krok za krokem, lektor Dr. J. Banmen, R. Psych, RMFT ze Satir institut v Kanadě
 • 2013 - 2014 semináře k úvodu do práce s PBSP - Pesso Boyden psychomotorická terapie - lektorka Mgr. M. Pastuchová
 • 2012 a 2013 - série seminářů se zaměřením na psychoterapii s lidmi se závislostí se zahraničními lektory z Blue Cross Germany
 • 2012 - odborná stáž v Norsku zaměřená na práci se závislými klienty, Blue Cross Norway
 • 2004 - odborná stáž v Norsku zaměřená na práci s problémovou mládeží a imigranty, Euroguidance Norway
 • 2002 - výcvik Hledání a léčba vnitřního dítěte, Stimulace a rozvoj vnitřního dítěte (101h), IPIPAPP, lektoři Dr. I. Koťátková a Dr. S. Morávek

a řada dalších seminářů zaměřených na práci s jedincem i rodinou.

Členství v odborných společnostech

 • Česká asociace pro psychoterapii- řádný člen a akreditovaný psychoterapeut, https://czap.cz/

 • INSPIRACE - Institut pro transformační systemickou terapii podle Virginie Satirové, z.s. - lektorská, organizační a koncepční činnost, https://www.satirova.cz/