Co můžete získat

  • lepší porozumění sobě, posílení své sebeúcty
  • novou energii k následování svých přání a uskutečnění změn ve svém životě, které povedou k Vaší větší životní spokojenosti
  • posílení schopnosti se postavit sám za sebe v situacích, které jsou pro Vás zátěžové
  • rovnováhu mezi jednotlivými rolemi, které v životě zastáváte (v práci, partnerství, jako rodič ... )

Nabízím

  • lidský a odborný přístup - jsem terapeutka s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem v rodinné terapii, s praxí v poradenství a psychoterapii, pravidelně se účastním odborných akcí, lektoruji, pracuji pod supervizí. Při své práci dodržuji Etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii.
  • diskrétnost - veškerá sdělení jsou důvěrná, informace o Vás nesděluji bez Vašeho souhlasu třetím osobám (nemáte tedy záznam ve zdravotní dokumentaci, nepotřebujete doporučení obvodního lékaře ani jiného specialisty)
  • respekt a vstřícnost k Vašim potřebám po celou dobu terapie


Poradna není zdravotnickým zařízením, služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. 

Klienti zdravotních pojišťoven 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna a 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna mohou nově v r. 2021 čerpat na mnou poskytované terapeutické služby příspěvek  v rámci bonusových programů jednotlivých pojišťoven. Více se dozvíte na stránkách těchto zdravotních pojišťoven a také zde: https://www.terapiebukovjanova.cz/aktuality/

Služba není určena:

  • osobám v akutním stádiu závažných psychických onemocnění - zejména z okruhu psychotických poruch
  • akutně intoxikovaným lidem se závislostí na návykových látkách nebo alkoholu
  • těm, kteří chtějí zaručené rady, jak změnit ostatní nebo své okolí, avšak sami nejsou ochotni na změně pracovat.

V případě, že se léčíte s psychickým onemocněním, potřebuji o tom vědět a domluvit se s Vámi na podmínkách další spolupráce (nepřerušení léčby u lékaře, jeho informování o docházení na terapii, podmínkou je nevysazování léků, které Vám lékař ordinuje).

V případě, že je u klienta indikováno užívání psychofarmak, je pro zdárný průběh naší spolupráce nezbytná také spolupráce klienta s ošetřujícím lékařem.  Mnou poskytovaná služba nenahrazuje zdravotní péči psychiatra nebo klinického psychologa.