Vítejte

Nabízím Vám odbornou pomoc, citlivý přístup, respekt a bezpečný prostor pro hledání Vaší cesty k vědomému a smysluplnému životu, k lepšímu porozumění sám sobě i druhým lidem.

Každého člověka někdy v životě potká obtížná situace. Někdy ji zvládne vyřešit sám, jindy pomůže rozhovor s blízkým člověkem. Jsou však chvíle, kdy blízký člověk není "po ruce", nebo ho nechcete svými stesky zatěžovat. Nebo rady druhých nefungují.

Možná jste na tyto stránky zavítali, protože se v takové situaci nacházíte. Možná se Vám nahromadilo více starostí najednou a procházíte těžkým životním obdobím. Možná se potřebujete "jen" zastavit a zvážit, kterým směrem se vydat dál. A při tom hledáte někoho nestranného, kdo Vám pomůže získat nový pohled na možnosti, které máte.

Nabízím Vám příležitost k takovému zastavení se a k prozkoumání místa, ve kterém jste se ocitli. Můžete tak Vaší situaci lépe porozumět a rozhodnout se, kam dál. Žádné Vaše téma, se kterým přijdete, není ani banální ani zbytečné, pokud Vy sami cítíte, že o něm potřebujete mluvit. Najít odvahu o věcech mluvit může být velmi těžké. Věřím, že máte mnoho zdrojů pro to, abyste pro sebe našli dobré řešení. Terapie nabízí možnosti, jak tyto zdroje najít a lépe využít tak, aby Vám byly ku prospěchu. Může Vám přinést inspiraci, nadhled, pomoc i útěchu.