NABÍZÍM

  • lidský a odborný přístup - jsem terapeutka s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem v rodinné terapii, s praxí v poradenství a psychoterapii, pravidelně se účastním odborných akcí, lektoruji, absolvuji průběžnou supervizi. Při své práci dodržuji Etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii.
  • diskrétnost - veškerá sdělení jsou důvěrná, informace o Vás nesděluji bez Vašeho souhlasu třetím osobám (nemáte tedy záznam ve zdravotní dokumentaci, nepotřebujete doporučení obvodního lékaře ani jiného specialisty)
  • respekt a vstřícnost k Vašim potřebám po celou dobu terapie

Poradna není zdravotnickým zařízením, služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Služba není určena:

  • osobám v akutním stádiu závažných psychických onemocnění - zejména z okruhu psychotických poruch
  • akutně intoxikovaným lidem se závislostí na návykových látkách nebo alkoholu
  • těm, kteří chtějí zaručené rady, jak změnit ostatní nebo své okolí, avšak sami nejsou ochotni na změně pracovat.

V případě, že se léčíte s psychickým onemocněním, potřebuji o tom vědět a domluvit se s Vámi na podmínkách další spolupráce (nepřerušení léčby u lékaře, jeho informování o docházení na terapii, podmínkou je nevysazování léků, které vám lékař ordinuje).

V případě, že je u klienta indikováno užívání psychofarmak, je pro zdárný průběh naší spolupráce nezbytná také spolupráce klienta s ošetřujícím lékařem. Mnou poskytovaná služba nenahrazuje zdravotní péči psychiatra nebo klinického psychologa.